Polityka prywatności

Polityka prywatności

Polityka Prywatności określa:

 1. Zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem strony internetowej annahordynska.pl, zwanej dalej Stroną Internetową,
 2. Informację o mechanizmach cookies, linkach i odnośnikach do innych stron internetowych,
 3. Informację o pozostałych technologiach zastosowanych na stronie internetowej annahordynska.pl,

Właścicielem Strony Internetowej i jednocześnie administratorem danych jest Gabinet Kosmetyczny Anna Hordyńska, NIP 8131500581:, REGON: 365633700,  w Rzeszowie , e-mail: ahrzepl@gmail.com; zwany dalej Gabinet Kosmetyczny Anna Hordyńska.

Rozdział I
Przetwarzanie danych osobowych

1. Gabinet Kosmetyczny Anna Hordyńska zbiera informacje dotyczące osób fizycznych działających zarówno w imieniu własnym, jak i reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, zwanych dalej łącznie Klientami, a korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną zwanych dalej Usługami.

2. Dane osobowe Klienta są zbierane w przypadku skorzystania przez niego z formularza kontaktowego w celu wykonania w/w Usług na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą na wykonanie umowy o wykonanie Usługi (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

3. W przypadku skorzystania z formularza kontaktowego Klient podaje imię i nazwisko, adres e-mail lub numer telefonu.

4. Podczas korzystania ze Strony Internetowej mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego, dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć. Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.

5. Dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane przetwarzanie danych odbywa się na zasadach częstotliwości przeglądania informacji zawartych na Stronie Internetowej Gabinetu Kosmetycznego Anna Hordyńska, a konsekwencją takiego przetwarzania będzie wysyłanie do użytkowników propozycji wykonania określonej akcji np. przejścia na landing page czy wysłanie formularza kontaktowego.

6. Gabinet Kosmetyczny Anna Hordyńska nie udostępnia danych osobowych Klienta podmiotom zewnętrznym.

7. Dane osobowe Klientów przechowywane są:

 • W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Gabinet Kosmetyczny Anna Hordyńska tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Gabinet Kosmetyczny Anna Hordyńska i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata;
 • W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Gabinet Kosmetyczny Anna Hordyńska tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
 • W przypadku skierowania żądania Gabinet Kosmetyczny Anna Hordyńska udostępnia dane osobowe uprawnionym organom państwowym.

8. Klient jest uprawniony do:

 • skorzystania z prawa do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – art. 7 ust. 3 RODO. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody i nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Gabinet Kosmetyczny Anna Hordyńska zgodnie z prawem przed jej cofnięciem;
 • wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych- art. 21 RODO,
 • domagania się usunięcia jego danych osobowych – art. 17 RODO,
 • domagania się ograniczenia przetwarzania danych osobowych – art. 18 RODO,
 • dostępu do danych osobowych – art. 15 RODO,
 • domagania się sprostowania swoich danych osobowych – art. 16 RODO,
 • do przenoszenia danych – art. 20 RODO,
 • do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 8 należy skontaktować się z Gabinet Kosmetyczny Anna Hordyńska osobiście, w siedzibie w Rzeszowie, za pośrednictwem poczty elektronicznej (ahrzepl@gmail.com lub telefonicznie pod numerem: +48 603 692 849 (opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora).


Rozdział II

Mechanizm cookies, linki i odnośniki do innych stron internetowych.

1. Gabinet Kosmetyczny Anna Hordyńska wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym osoby korzystającej ze Strony Internetowej, zwanej dalej Użytkownikiem.

2. Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Gabinet Kosmetyczny Anna Hordyńska.

3. Stosowane przez Gabinet Kosmetyczny Anna Hordyńska cookies są bezpieczne dla urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

4.  Gabinet Kosmetyczny Anna Hordyńska wykorzystuje następujące pliki cookies:

 1. Cookies sesyjne: są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika;
 2. cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika;
 3. cookies nieszkodliwe: niezbędne do poprawnego działania witryny. Są potrzebne do umożliwienia działania funkcjonalności witryny, jednak ich działanie nie ma nic wspólnego z śledzeniem Użytkownika;
 4. cookies badające: są wykorzystywane do śledzenia użytkowników jednak nie obejmują informacji pozwalających zidentyfikować danych konkretnego Użytkownika;
 5. cookies śledzące: są wykorzystywane do śledzenia użytkowników i dostarczają informacji identyfikujących dane konkretnego Użytkownika.

5. Gabinet Kosmetyczny Anna Hordyńska przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony Internetowej.

6. Gabinet Kosmetyczny Anna Hordyńska stosuje pliki cookies w celu:

 1. zapamiętania wyboru Użytkownika w kwestii zaprzestania wyświetlania wybranego komunikatu lub wyświetlenia go określoną liczbę razy,
 2. dopasowania zawartości serwisu do preferencji Użytkowników,
 3. monitorowania ruchu w serwisie,
 4. zbierania anonimowych, zbiorczych statystyk, które pozwalają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z serwisu,
 5. ustalania liczby anonimowych użytkowników naszych stron www,
 6. integracji z portalem społecznościowym;

7. Istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony Internetowej przez Użytkownika może być utrudnione.

8. Pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Gabinet Kosmetyczny Anna Hordyńska , poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.


Rozdział III

Inne technologie stosowane przez Gabinet Kosmetyczny Anna Hordyńska

1. Gabinet Kosmetyczny Anna Hordyńska stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony Internetowej:

 1. piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych,
 2. kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk Strony,
 3. kod śledzenia Google Ads – w celu zarządzania reklamami w Google i prowadzenia działań remarketingowych

2. Korzystanie ze Strony Internetowej wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona Internetowa.

3. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.

4. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

5. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony Internetowej i nie są wykorzystywane przez Gabinet Kosmetyczny Anna Hordyńska w celu identyfikacji Użytkownika. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniona nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.


Rozdział IV

Postanowienia końcowe

1. Polityka Prywatności może ulec zmianie, w przypadku wprowadzenia przez Gabinet Kosmetyczny Anna Hordyńska na Stronie Internetowej nowych funkcjonalności mających wpływ na sposób przetwarzania danych osobowych, na sposób wykorzystania plików cookies i innych technologii, a ponadto w przypadku zmiany przepisów prawa.

2. O każdej zmianie polityki prywatności Gabinet Kosmetyczny Anna Hordyńska poinformuje Klientów i Użytkowników z 7 – dniowym wyprzedzeniem, umieszczając stosowną informację w powyższym zakresie na stronie internetowej.

Data ostatniej modyfikacji: 15.07.2021 r.